Hoe reageer jij als iemand je een tatta noemt? Binnenkort komt een woordenboek uit voor Nederlandse straattaal. Het collectief Smib zet daarin 2000 nieuwe ‘Smibanese’ woorden op een rij, zoals barkie, bankoe en loesoe. De taal van je doelgroep. Moet je daarin meegaan? En zo ja, hoe rev (of niet op z’n Smibanees: hoe ver)?

De valkuil van doelgroepgericht schrijven

‘Stem je communicatie af op je doelgroep!’ is een veelgehoord advies. In beginsel een goede gedachte, maar wel met de nodige haken en ogen. Zo stuurde de gemeente Lelystad in augustus een folder naar bijna 400 jongeren met de titel ‘Yo tsjappie’. In de folder stond dat de meeste leeftijdsgenoten ‘money in the bank’ hebben en een diploma in ‘the pocket’. ‘Kijk dat is pas chill’.

Niet alleen is dit denigrerend (tsjappie kan lomp en dom betekenen), maar ook krijgt iedereen in de doelgroep dezelfde stempel. Niet gek dus dat de folder slecht is ontvangen. Hoe voorkom je dat? Hoe stem je je communicatie dan wél effectief op je doelgroep af? Elke doelgroep verdient z’n eigen aanpak. Toch kunnen wij je alvast helpen met een paar tips.

Drie tips voor effectieve doelgroepcommunicatie

  1. Schrijf in heldere taal
    Schrijf je voor bejaarden, voor scholieren of voor de gemeenteraad? Ze houden allemaal van heldere taal! Dat betekent: korte zinnen, geen ouderwetse woorden, actieve schrijfstijl.
  1. Blijf bij je eigen identiteit
    Gemeente Lelystad sloeg te ver door in straattaal. Het gevolg: de doelgroep voelde zich niet serieus genomen, de kloof tussen gemeente en doelgroep vergrootte, de gemeente kwam ongeloofwaardig over. Blijf trouw aan je eigen identiteit! Jij bent niet de doelgroep en dat weet de doelgroep ook.
  1. Kijk verder dan taal
    In de juiste taal schrijven is slechts één onderdeel van doelgroepgericht communiceren. Denk verder! Welke thema’s spelen er bij je doelgroep? Wat houdt ze bezig in hun vrije tijd en zakelijk? Wat zijn hun doelen en wat kan jij daarin betekenen? Speel daar op in, klein of groot. Soms maakt een gerichte grap al het verschil.

Wat tatta betekent? Dat betekent Hollander! Benieuwd hoe wij kunnen helpen bij doelgroepgericht communiceren? We gaan graag samen met jou loesoe. Neem telefonisch contact op via 024-3244959 of mail naar info@pastoorbv.nl.