Waar dacht jij aan? Grote kans dat je niet voor adviesrapport hebt gekozen. Toch zien we er in sommige organisaties vaak een voorbijkomen die meer dan één A4 in beslag neemt. Gek eigenlijk dat we hier dan het woord memo voor gebruiken. Zeker als we kijken naar de definitie ervan.

Wat is een memo?

Van Dale >>

me.mo (het/de; o en; meervoud: memo’s)        Korte mededeling of nota          Het is inderdaad een kort briefje, geschreven om iemand aan iets te herinneren, letterlijk memoreren. Een memobriefje is klein van formaat. De bekendste zijn die kleine, vierkante gele briefjes die overal op te plakken zijn (de post-it).

Alternatieven woorden

Schrijf je een adviesrapport? Noem het dan een adviesrapport. Schrijf je een onderzoeksverslag? Noem het dan een onderzoeksverslag. Maar niet alleen een memo. Ons advies: gebruik het woord alleen voor een korte boodschap die iemand niet mag vergeten.