Visuele brievenWij zijn fervente taalfanaten. Maar ook wij kunnen niet meer om de visuele revolutie heen. Het belang van visuele versterkers in brieven wordt steeds groter. Op die manier kunnen ook laaggeletterden een boodschap makkelijker begrijpen. Er zijn wat onderzoeken op kleine schaal naar de effecten, maar de uitkomsten en inzichten verschillen nogal en zijn niet zomaar toepasbaar. Zo ontstond bij ons aan de lunchtafel de challenge: wie maakt de beste beeldbrief? We delen graag de belangrijkste inzichten van onze interne beeldbriefcontest!

Stap één: basis op orde met een toegankelijke tekst

Afbeeldingen en visuele elementen kunnen de tekst zeker versterken. Maar de basis begint bij de structuur. Schrijf geen lange lappen tekst, maar gebruik alinea’s, tussenkopjes en opsommingstekens. De tekst wordt zo beter scanbaar. Ook een groter lettertype (12 pts.) en een regelafstand van 1,5 helpt. Houd de letters ook zoveel mogelijk zwart voor optimaal contrast. Belangrijke informatie kun je vet drukken. Wat je liever wil vermijden? Teveel inspringen, kaders, blokken en onlogische pagina-afbrekingen. Voorkom dus dat je lezer de weg kwijt raakt!

Stap twee: de juiste visuele versterkers

Gebruik allereerst alleen visuele elementen wanneer ze de tekstuele boodschap kunnen versterken. Gebruik ze dus om een actie duidelijk te maken, een voorbeeld te tonen of om een stappenplan weer te geven. Het gebruik van pictogrammen is verleidelijk. Toch blijkt uit onderzoek dat ze vaak verwarrend werken, omdat ze vaak voor meer dan één interpretatie vatbaar zijn. Bovendien leiden ze de lezer alleen maar af. Gebruik dus liever foto’s, die je maar op één manier kunt uitleggen. Plaats ze naast de corresponderende tekst. Zo versterkt het beeld de boodschap!

Stap drie: het inzetten van tabellen en kaders

Teveel kleuren, kaders en andere toeters en bellen leiden af van een tekst. Toch kan spaarzaam gebruik ervan wel leiden tot een beter tekstbegrip. Gebruik kaders of tabellen bijvoorbeeld niet om de hoofdboodschap in te plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat veel lezers omkaderde teksten sneller over slaan. Gebruik een kader of tabel wel om een stappenplan aan de lezer mee te geven. En verwijs daarnaar in de oorspronkelijke tekst. Denk bijvoorbeeld aan een tabel waarin je de verwachte acties stapsgewijs over de tijd uiteenzet.

Visuele brieven

Voorbeeld: controlebrief van een omgevingsdienst met een herkenbare, duidelijke foto in kleur (foto op locatie van de ontvanger genomen) en een tabel om de gewenste acties te verduidelijken.

 

Een voorbeeld van jouw organisatie?

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van visuele brieven? Kijk dan eens welke teksten wij voor jullie kunnen (her)schrijven.

We denken graag mee over concrete voorbeelden die passen bij jouw organisatie!

We zijn bezig met het vernieuwen van onze website. Alles doet het nog, maar binnenkort ziet het er anders uit. 😉