In 2017 was het taalniveau C1. Die van vandaag ook. Dat houdt in dat slechts 40% van de volwassen Nederlanders de tekst redelijk tot goed kan begrijpen.

Niet alles was toen moeilijk:

‘Meer mensen kopen een huis.’

Een heldere zin. Maar:

‘De regering zal doen wat in haar vermogen ligt om de acute nood te lenigen.’

  • Te lang met 16 woorden
  • Onnodige hulpwerkwoorden (zal doen, kan ook ‘doet’ zijn)
  • Lastige overdrachtelijke taal ‘wat in haar vermogen ligt’
  • Weinig gebruikte woorden zoals ‘lenigen’.

Maar dit jaar wordt het taalniveau wel echt lastig:

‘Om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag aan technisch personeel, krijgen vmbo-scholen met een technisch profiel, extra geld.’

‘Om het nijpende lerarentekort op te lossen, is extra geld vrijgemaakt voor het primair onderwijs.’

En wat dacht je van deze overdrachtelijke formulering:

‘Deze bocht kunnen we alleen samen maken.’ 

Behoor je tot de 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land? Dan is deze zin stiekem erg lastig te begrijpen! En voor anderen misschien overigens ook.

Advies voor een begrijpelijker taalniveau:

  • Schrijf de kern van de zin vooraan. ‘VMBO-scholen krijgen extra geld.’

  • Gebruik basisuitspraken (‘Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken: …’ )

Alle teksten worden zo snel beter leesbaar. Die van jou ook?!