Voorbereiden van een bestuursadvies

Teksten

Dagelijks beleid begint altijd met een probleem. Je wilt weten wat dat probleem exact is en wat de oorzaken ervan zijn, voordat je goed kunt adviseren. Het is dus nodig je bestuursadvies grondig voor te bereiden. Daarvoor is een probleemanalyse nodig, een verkenning van de opgave en een stakeholderanalyse. In deze module bieden we je handige toolkits om hiermee aan de slag te gaan!