Verplaatsing en annulering

Teksten

Het kan voorkomen dat je na akkoord toch de opdracht wilt annuleren of de uitvoering wilt verplaatsen.

Open training en individuele training
Je hebt tot 14 dagen na je inschrijving nog het recht je inschrijving te annuleren zonder kosten. Deze bedenktermijn geldt als jouw werkgever je training boekt en betaalt.  Als het bedrijf een contract sluit geldt geen bedenktijd. Uitzondering hierop is als je je korter dan 14 dagen voor de Open training inschrijft. Na die 14 dagen ben je het volledige bedrag verschuldigd. Ook als het je bijvoorbeeld onverhoopt niet lukt om te komen. Wel mag je kosteloos iemand anders als vervanging voor jou laten deelnemen (geldt niet bij de STAP-regeling).

Als je zelf betaalt gelden deze annuleringsvoorwaarden:
1. Je annuleert tussen de acht en vier weken voor de start – 20% van het totale tarief
2. Je annuleert tussen de vier en twee weken voor de start – 30% van het totale tarief
3. Je annuleert korter dan twee weken voor de start – 50% van het totale tarief

Incompany trainingen
Voor incompany opdrachten ben je een betalingsverplichting aangegaan. Er is een zestal situaties. In het kort: hoe dichter op de geplande datum je verplaatst of annuleert, hoe hoger het percentage dat we aan je moeten berekenen. Verplaats je langer dan twaalf weken voor de start? Dan brengt dat geen extra kosten met zich mee. Voor verplaatsingen dichterbij de startdatum hanteren we deze verplaatsingskosten:

1. Je verplaatst ruim van tevoren (tussen de twaalf en acht weken voor de start) – 10% extra kosten
2. Je verplaatst kort van tevoren (korter dan acht, maar langer dan vier weken voor de start) – 15% extra kosten
3. Je verplaatst zeer kort van tevoren (korter dan vier weken voor de start) – 25% extra kosten

De extra kosten berekenen we over het tarief van de verplaatste sessie. Verplaats je meerdere sessies? Dan bekijken we per sessie welke verplaatsingskosten van toepassing zijn.

We spreken van ‘verplaatsing’ als je de opdracht alsnog binnen zes maanden na de oorspronkelijke startdatum uit laat voeren. We adviseren je die nieuwe start direct af te spreken als je wilt verplaatsen. Zo voorkom je dat we de verplaatsing als annulering moeten beschouwen. Dat levert hogere kosten op voor jou meestal. En als er zoveel tijd tussen zit, moeten we vaak weer opnieuw afstemmen.

1. Je annuleert ruim van tevoren (langer dan vier weken voor de start) – 25% van het totale tarief
2. Je annuleert kort van tevoren (korter dan vier weken voor de start) – 50% van het totale tarief
3. Je annuleert zeer kort van tevoren (korter dan twee weken voor de start) – 75% van het totale tarief

Direct nadat je de verplaatsing of annulering hebt bevestigd, ontvang je van ons een factuur voor deze extra kosten. Zonde geld! Vinden wij ook. Toch hebben wij ook al tijd en voorbereiding in de opdracht gestoken tot dat moment. En wordt het lastig nog vervangende renderende activiteiten in te plannen op die momenten. Zorg ervoor dat je de factuur voor de verplaatsingskosten op tijd betaalt, zo voorkom je dat het als annulering geldt.

Software
Voor software ben je altijd betalingsplichtig voor het volledige bedrag dat we hebben afgesproken. De koop van software annuleren levert daarmee geen restitutie op in welke vorm dan ook. Vaak maken we maatwerkafspraken over licenties en termijnen. De factuur daarvoor ontvang je direct na akkoord opdracht of bij verlening van de termijnen.