Planning

Teksten

We doen er alles aan de opdracht perfect uit te voeren. En halen eigenlijk altijd de deadline. Overschrijding van de deadline geeft je geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige andere verplichting naar ons.

Samen met jou maken we een planning voor elke opdracht die jullie en ons zo goed mogelijk past. We adviseren je wel om de planning niet te lang na akkoord opdracht vast te leggen. Zo voorkom je dat je alsnog met indexatie van tarieven te maken kunt krijgen.