Overmacht

Teksten

Soms kunnen we er gewoon echt niets aan doen dat de uitvoering van een opdracht niet (goed) lukt. Dat is overmacht (een van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor we niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen). Dat is zowel vooraf als tijdens de uitvoering van de opdracht mogelijk. In dat geval schorten onze verplichtingen op. Duurt dat langer dan twee maanden? Dan kunnen we in overleg de overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding. Hebben we dan al wel een deel uitgevoerd? Dan factureren we dat deel aan je.