Opbouw

Teksten

Een goede opbouw van een brief of e-mail helpt je lezer om jou te begrijpen. Het stuurt de lezer in de goede richting en zorgt ervoor dat iedere tekst op hoofdlijnen snel te begrijpen is. De basis van die opbouw is de driedeling inleiding, kern en slot. We lopen in deze module alle drie de onderdelen langs en oefenen daarmee. Vervolgens gaan we in op een aantal andere structuursignalen om de opbouw van je tekst te versterken.