Opbouw in brieven en mails

Teksten

Een goede opbouw van een brief of e-mail helpt je lezer om jou te begrijpen. In de e-learning leer je hoe je een brief of mail optimaal opbouwt. Je loopt hiervoor drie onderdelen langs: inleiding, kern en slot. Vervolgens gaan we in op een aantal andere structuursignalen om de opbouw van je tekst te versterken.