Online

Teksten

Je mag van ons verwachten dat we onze uiterste best doen om alle streams in optimale kwaliteit uit te zenden. We gaan er altijd vanuit dat jij:

– je pc of laptop gebruikt, op mobiele apparaten zijn niet alle activiteiten goed te volgen.
– géén Citrix-omgeving gebruikt of een andere telewerkvoorziening, maar dat je rechtstreeks deelneemt vanuit een browser en bij voorkeur vanuit de app (Zoom, Teams of wat we anders met elkaar hebben afgesproken).
– op tijd al je voorbereidingen hebt getroffen om zinvol en effectief mee te kunnen doen
– je de hele sessie constructief opstelt

We zijn niet aansprakelijk voor een verminderde gebruikservaring tijdens een sessie, die te maken heeft met de technische voorzieningen binnen de (werk)omgeving waarvandaan de deelnemer deelneemt aan de sessie. Hieronder valt bijvoorbeeld de geluids- en/of beeldkwaliteit, eventuele beperkingen vanuit de werkgever voor gebruik van internetbrowsers en de kwaliteit van de internetverbinding.

Het is tot slot niet toegestaan op enige wijze een opname te maken van de sessie, tenzij wij daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Als wij een opname maken van een sessie, doen we dat alleen na goedkeuring van en contact met onze contactpersoon van jullie organisatie.