NRTO-lidmaatschap

Teksten

We zijn lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). We hanteren daarom de NRTO-voorwaarden en onderschrijven de gedragscode van de NRTO. Deze voorwaarden en gedragscode zijn in lijn met onze spelregels.

Gedragscode NRTO https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/

Voorwaarden NRTO https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/