Met wie delen we je gegevens?

Teksten

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om. We verkopen nooit je gegevens aan derden. Voor ons CRM en onze digitale leeromgeving maken we gebruik van platforms van derden. Deze subverwerkers voldoen aantoonbaar aan de verplichtingen uit de AVG. In aparte verwerkersovereenkomsten liggen alle wettelijke verplichtingen en waarborgen vast.