Inzicht in je gegevens?

Teksten

Je kunt inzicht krijgen in de gegevens die wij over jou hebben. Vraag dat aan ons met een brief of mail. Je kunt op basis van de uitkomsten ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.