Intellectueel eigendom

Teksten

Alle zaken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software zijn alleen voor jou als opdrachtgever bestemd. Alle teksten, beelden en andere zaken die we voor je maken, blijven ons intellectueel eigendom. Zodra je de volledige factuur voor de opdracht hebt betaald en de opdracht is afgerond, zijn ze van jou. Je mag ze zo vaak gebruiken als je wilt. Je vrijwaart ons wel van alle aansprakelijkheid die mogelijk ontstaat. Zijn er rechten van derden, dan respecteer je die en maken we daar eventueel specifieke afspraken met elkaar over. Wil je ons als bron noemen? Dat is niet verplicht, maar waarderen we wel. Onze concepten, opleidingen, trainingsmaterialen en software blijven altijd ons intellectueel eigendom. Dat betekent dat je niets van onze concepten, opleidingen, trainingen en trainingsmaterialen en software in welke vorm dan ook, aan derden geeft of ter beschikking stelt.