Geldigheid aanbiedingen en opdracht

Teksten

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en offertes zijn 30 dagen geldig. Na bevestiging van de opdracht ben je er ook aan gebonden. Dat betekent dat je een betaalverplichting aangaat. Een mondelinge toezegging bevestigen wij schriftelijk naar jou. Wil je dan toch nog veranderen, dan gelden onze verplaats- en annuleringsspelregels.

De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. We gaan ervan uit dat je ons de opdracht laat uitvoeren binnen zes maanden na bevestiging. Tenzij we dat anders afspreken.

Uiterlijk zes maanden na de opdrachtbevestiging ontvang je van ons de factuur voor de hele opdracht. Ongeacht of de uitvoering van de opdracht dan (geheel) heeft plaatsgevonden. Wil je alsnog de opdracht uit laten voeren? Dan maken we een maatwerkafspraak met een termijn. Zo kunnen we voor jou en anderen kwaliteit blijven leveren.

Soms maken we afspraken voor een paar jaar. Handig, omdat je zo de kwaliteit van de communicatie van je organisatie structureel op peil houdt. En je hoeft niet elk jaar de boer op om een akkoord te krijgen. Wil je dat commitment uitspreken? Dan belonen we dat door voor die hele periode de tarieven interessant aan te bieden en niet te indexeren. Advies: plan voor elk jaar tijdig de onderdelen in, wanneer het jouw organisatie het beste past. Je kunt namelijk geen ‘tegoed’ meenemen naar het volgende jaar.

Wil je iets veranderen aan de opdracht? Dan laat je dit schriftelijk (en tijdig) aan ons weten. Als je het alleen vertelt aan ons, blijft het risico voor jezelf als opdrachtgever. Wij reageren altijd binnen vijf werkdagen met een visie op de mogelijkheden en de kosten. Let op: een verandering die leidt tot een vermindering van meer dan 10% van de opdracht, beschouwen we als een annulering van dat deel. Daar kunnen dan extra kosten aan verbonden zijn.