Geheim!

Teksten

Jij en wij zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie die met de overeenkomst te maken heeft, geheim te houden. Dat betekent voor ons dat we die informatie niet aan anderen geven dan aan de opdrachtgever, medewerkers van de opdrachtgever of personen die jij als opdrachtgever hebt aangewezen als betrokkenen bij de opdracht. Wil je ook niet dat je medewerkers bepaalde informatie onder ogen krijgen? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het anonimiseren van teksten. Is bepaalde informatie wel relevant voor ons om de opdracht uit te voeren, maar toch vertrouwelijk? Dan geef je dat vooraf aan.