Wat zijn ook alweer de regels voor Engelse ‘leenwoorden’ in de Nederlandse taal? Hieronder vind je een makkelijk stappenplan. Meer leren? Schrijf je in voor onze training Nederlandse spelling en grammatica. Dat kan nu ook helemaal gratis met het STAP-budget!

1. De stam

De stam van een Engels werkwoord is precies hetzelfde als in het Nederlands. Ook de -e aan het einde blijft hierbij behouden.

delete, update, lobby, fax

Uitzondering! Schrijf -el wanneer de stam eindigt op -le. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ik googel en ik scrabbel.

2. Tegenwoordige tijd

Voor de tegenwoordige tijd van Engelse leenwoorden volg je gewoon de Nederlandse regels. Dat betekent dus dat hij deletet met een t wordt geschreven, in plaats van een d.

Delete Update Lobby Fax
Ik (stam) delete update lobby fax
Hij/zij (stam + t) deletet updatet lobbyt faxt
Wij/ jullie/ zij
(stam + en)
deleten updaten lobbyen faxen

3. Verleden tijd

Ken je ’t Kofschip nog? Het ezelsbruggetje voor de vervoeging van regelmatige Nederlandse werkwoorden in de verleden en voltooid verleden tijd. Hierbij krijgen werkwoorden waarvan de stam eindigt op een van de medeklinkers uit ‘t Kofschip de uitgang -te. Andere werkwoorden krijgen daarmee automatisch de uitgang -de. Je kan ‘t Kofschip ook prima toepassen op de Engelse woorden! Maar let op: het gaat bij deze regel om de klank van de laatste letter die je uitspreekt! Delete eindigt op een t-klank, waardoor de correcte spelling ik deletete is.

Delete Update Lobby Fax
Ik (stam + te/de) Deletete Updatete Lobbyde Faxte
Hij/zij (stam + te/de) Deletete Updatete Lobbyde Faxte
Wij/ jullie/ zij (stam + ten/den) Deleteten Updateten Lobbyden Faxten

En dus ook…
Ik heb gedeletet, geüpdatet, gelobbyd en gefaxt.