Dit is een grap: waarom we denken beter te kunnen communiceren dan we daadwerkelijk doen

Doe eens een rondvraag bij je collega’s en vraag ze: kun je goed communiceren via mail? Een gedeelte antwoordt waarschijnlijk met ja en kan het ook, mooi! Een groter gedeelte zal met ja antwoorden terwijl het antwoord eigenlijk nee is.

Uit onderzoek blijkt dat we helemaal niet zo goed kunnen communiceren via mail als we denken. En al helemaal als het gaat om humor en sarcasme. Het onderzoek testte hoe goed de schrijvers van een mail dachten dat de lezer ze zou begrijpen.

Wat blijkt?

Schrijvers van mails denken beter te kunnen communiceren dan ze daadwerkelijk doen. Ze overschatten het begrip van de lezer. Uit het onderzoek blijkt dat schrijvers grotendeels overtuigd waren dat de lezers hun sarcasme en humor begrepen. Terwijl lang niet elke lezer doorhad dat er humor of sarcasme werd gebruikt in de mail.

Zelfs wanneer mailers elkaar goed kennen ontstaat er in veel gevallen miscommunicatie. De miscommunicatie heeft dus niets te maken met de band van de communiceerders. Sarcasme en humor worden vaak letterlijk geïnterpreteerd door de lezer, waardoor hij niet doorheeft dat er sarcasme en/of humor wordt gebruikt.

Hoe kan dit?

In een mailtje ontbreekt context en intonatie. Maar ook dingen als gezichtsuitdrukkingen, klemtonen en handgebaren zijn niet aanwezig in mail. Terwijl dat juist belangrijke dingen zijn om sarcasme en humor te herkennen. Zonder die dingen interpreteert de lezer zinnen vaak letterlijk, en vat ze daarom dus verkeerd op. Gelukkig kun je je mail-communicatievaardigheden verbeteren.

Wat kan ik doen?

Wanneer je een mail verstuurt hoor je de zin vaak zoals je hem zelf bedoelt. We staan te kort stil bij het feit dat de lezer een zin totaal anders kan interpreteren. Iets wat kan helpen is jezelf in de lezer-rol verplaatsen. Vraag jezelf af op welke andere mogelijke manieren een zin geïnterpreteerd kan worden en houd hier rekening mee wanneer je een mail schrijft.

Probeer sarcasme en humor in mails enigszins te vermijden als je zeker wilt zijn dat iemand jouw mailtjes niet verkeerd begrijpt. En als je echt zeker wilt weten dat iemand je goed begrijpt, dan gaat er niets boven een ouderwets gesprek in het ‘eggie’.