Een moeilijk idioom of liever straattongoe?

Studenten van de politieacademie vallen massaal ten prooi aan de examentoets Taalperfect. Nou ja… Dat is misschien wat overdreven. Het regent in ieder geval klachten bij de politievakbond ANPV. Terecht?

Wat is het probleem?

De studenten maken voor het onderdeel woordenschat een meerkeuzetoets. Voor deze toets leren ze 1000 moeilijke woorden. 35 verschijnen op de toets. Ze moeten ruim 80 procent goed beantwoorden om te slagen. De studenten vinden de woorden te moeilijk en, misschien nog wel belangrijker, niet passend bij de praktijk.

Klopt dit?

Allereerst de vraag of de toets te moeilijk is. De politieacademie geeft aan dat de toets een vereiste is voor een MBO niveau 4-opleiding. Dat is interessant! Een student aan zo’n opleiding hoort namelijk op taalniveau 3F te zitten, oftewel B2 (referentiekaders van taal, SLO). De woorden die gevraagd worden, waaronder excerpt, alluvium en deconfessionalisering, zitten op C1 en C2. Te moeilijk, dus! Vooral als je bedenkt dat de Nederlandse overheid B1 nastreeft in haar contact met de inwoners.

Dan nu: sluit de toets niet aan op de beroepspraktijk? Volgens de website van de politie is politiewerk een praktijkvak dat je veel buiten op straat uitvoert. Dat betekent: veel contact met inwoners. Je studenten C1-niveau aanleren is dan een omgekeerde ambitie: een hoger niveau spreken dan normaal is. Ook voor agenten is het namelijk belangrijk om aan te sluiten bij de doelgroep… En die doelgroep bestaat lang niet alleen uit de Thierry Baudets en Gerard Spongs van deze wereld. Een taaltoets die je begrip van straattaal toetst is dan een stuk handiger!

Benieuwd wat wij vinden van het gebruik van straattaal? Klik dan hier!