Crisiscommunicatie

Wat is crisiscommunicatie?

Je hebt te maken met crisiscommunicatie wanneer een crisissituatie zich voordoet. Een onverwachte, acute situatie, die vraagt om een snelle, zorgvuldige reactie. Bijvoorbeeld van een woordvoerder. Goede crisiscommunicatie is voor een klantgerichte organisatie essentieel. Zeker wanneer er stakeholders in het spel zijn. In de training Crisiscommunicatie leer je de verschillende facetten.

Het trainingsprogramma

Het trainingsprogramma bestaat onder andere uit:

  • Crisissituatie herkennen, managen en kantelen
  • Omgang met kritische media
  • Crisiscommunicatieplan samenstellen
  • Krachtige boodschap of advies formuleren

Wat leer je tijdens de training Crisiscommunicatie?

Tijdens de training Crisiscommunicatie leer je om proactief te communiceren voor, tijdens en na een crisissituatie. We behandelen verschillende soorten crisis en de strategieën die daarbij horen.  Je oefent met lastige vragen en interviews. En met het in kaart brengen van wat er leeft en hoe mensen praten over de organisatie. Bijvoorbeeld op social media.

Het resultaat

Na de training ken je de verschillende facetten van crisiscommunicatie. Je weet hoe je moet monitoren en analyseren wat er speelt. En hoe je daarop kunt anticiperen. Bovendien kun je met zelfvertrouwen omgaan met lastige en suggestieve vragen van media. Je kent de valkuilen van crisiscommunicatie. En weet hoe je juist in moeilijke situaties van toegevoegde waarde kunt zijn voor de organisatie.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? 

Bel ons op 024 324 49 59, mail naar [email protected] of start een chatgesprek.