Beeldbrief

Wij zijn fervente taalfanaten. Maar ook wij kunnen niet meer om de visuele revolutie heen. Het belang van visuele versterkers in brieven wordt steeds groter. Op die manier kunnen ook laaggeletterden een boodschap makkelijker begrijpen. En dat is dus veel inclusiever! Laat hiernaast weten of jouw organisatie al klaar is voor het gebruik van beeldbrieven.

Luister hieronder naar de voorbeeldbrief over de hardloopwedstrijd.

Ja, ik wil graag een vrijblijvend gesprek over de opties

Ja, ik wil graag een vrijblijvend gesprek over de opties

Nee, wij hebben op dit moment geen behoefte aan inclusieve communicatie

Nee, wij hebben op dit moment geen behoefte aan inclusieve communicatie

Hmm, ik twijfel. Ik wil graag eerst een voorbeeld zien van onze eigen gemeente

Hmm, ik twijfel. Ik wil graag eerst een voorbeeld zien van onze eigen gemeente

Meer weten over de beeldbrief? We delen hieronder alvast een paar handige tips!

Tip één: basis op orde met een toegankelijke tekst
Afbeeldingen en visuele elementen kunnen de tekst zeker versterken. Maar de basis begint bij de structuur. Schrijf geen lange lappen tekst, maar gebruik alinea’s, tussenkopjes en opsommingstekens. De tekst wordt zo beter scanbaar. Ook een groter lettertype (12 pts.) en een regelafstand van 1,5 helpt. Houd de letters ook zoveel mogelijk zwart voor optimaal contrast. Belangrijke informatie kun je vet drukken. Wat je liever wil vermijden? Teveel inspringen, kaders, blokken en onlogische pagina-afbrekingen. Voorkom dus dat je lezer de weg kwijt raakt!
Tip twee: de juiste visuele versterkers

Gebruik allereerst alleen visuele elementen wanneer ze de tekstuele boodschap kunnen versterken. Gebruik ze dus om een actie duidelijk te maken, een voorbeeld te tonen of om een stappenplan weer te geven. Het gebruik van pictogrammen is verleidelijk. Toch blijkt uit onderzoek dat ze vaak verwarrend werken, omdat ze vaak voor meer dan één interpretatie vatbaar zijn. Bovendien leiden ze de lezer alleen maar af. Gebruik dus liever foto’s, die je maar op één manier kunt uitleggen. Plaats ze naast de corresponderende tekst. Zo versterkt het beeld de boodschap!

Tip drie: het inzetten van tabellen en kaders
Teveel kleuren, kaders en andere toeters en bellen leiden af van een tekst. Toch kan spaarzaam gebruik ervan wel leiden tot een beter tekstbegrip. Gebruik kaders of tabellen bijvoorbeeld niet om de hoofdboodschap in te plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat veel lezers omkaderde teksten sneller over slaan. Gebruik een kader of tabel wel om een stappenplan aan de lezer mee te geven. En verwijs daarnaar in de oorspronkelijke tekst. Denk bijvoorbeeld aan een tabel waarin je de verwachte acties stapsgewijs over de tijd uiteenzet.

Waar gaat het over?

Wat is er aan de hand?

Hoe los ik dit op?

Waarom is dit belangrijk?

 

 

 

 

Gevaarlijke stoffen

De vloeistoffen zijn niet veilig opgeslagen Zorg dat u:

  • gevaarlijke stoffen opslaat in de verpakking
  • de stoffen boven een lekbak of vloeistofdichte vloer opslaat
Met een goede verpakking is er minder kans dat de stoffen gaan lekken. Gebeurt dat toch? Met een lekbak vangt u dit op. Zo blijft de grond schoon en gezond.

Een voorbeeld van jouw organisatie?

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van visuele brieven? Kijk dan eens welke teksten wij voor jullie kunnen (her)schrijven.

300+

klanten

20%
efficiëntieslag
tot 50% meer

klanttevredenheid

13.000+

cursisten